Nấm lim xanh rừng tự nhiên và cách phân biệt nấm thật giả

1.Nấm lim xanh rừng tự nhiên là gì? Nấm lim xanh có tên khoa học Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., thuộc họ nấm linh chi (Ganodermataceae).

Read more